fredag 8 februari 2013

Yrkesövergripande samarbete, en styrka

Dag 17 #Blogg100

Fredag eftermiddag och ännu ett av elevvårdsgruppens möte är avslutat. Antecknar för mig själv saker jag måste komma ihåg att följa upp och samtal som måste ringas.

I Winellska skolan, som är en sammanhållen grundskola för årskurs 1-9, har vi regelbundna elevvårdsmöten. Elevvårdsgruppens möten hålls vanligtvis på  torsdagar och fredagar, både morgon och eftermiddag. Vid behov har vi dessutom extra insatta möten. I en stor skola blir det många möten, som måste planeras i god tid. Mötestiderna skall passa fler olika yrkesgrupper; rektor, biträdande rektor, speciallärare, specialklasslärare, skolpsykolog, skolkurator och skolhälsovårdare. Vanligtvis kallas även klasslärare, klassföreståndare, ämneslärare och/eller elevhandledare till våra möten. Vid behov kan vi ännu kalla in vårdnadshavare eller annan expertis.

På elevvårdsgruppens möten försöker vi i ett yrkesgripande samarbete skapa en skola som främjar elevers lärande och växande. Elevvård omfattar allt från att förebygga problem, stöda elever och hemmet. Att främja elevens och hela gemenskapens fysiska, psykiska och sociala välmående. Det är arbete som pågår hela tiden i vardagen. Klasslärarna och klassföreståndarna gör vanligtvis ett helt fantastiskt jobb. Det är ändå viktigt att det även finns tid för att sitta ner och prata, reflektera kring det man observerat. Då kan saker och ting plötsligt falla på plats, få ett sammanhang, och bli tydligare för en själv.

Det är också en trygghet i att veta att man inte är ensam. Att man har stöd av en grupp som omfattar många kompetenser. Tillsammans kan vi hitta goda lösningar eller uppmuntra varandra att fortsätta som vi gjort hittills. Det är egentligen nästan ofattbart, hur stor resurs detta samarbete är och hur värdefullt arbete som sker under dessa timar. Elevvårdsarbetet skapar en värdegrund för hela gemenskapen, en gemenskap där alla är delaktiga och bidrar med sitt kunnande. Man visar att det är viktigt att ta hand om alla som finns i skolans gemenskap, stark som svag och barn som vuxen.

Det värmer hjärtat. Snart är det dags att åka hem och ta hand om familjen. Härligt <3 Börjar känna mig i rätt stämning inför 14.2, Valentindagen :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar