torsdag 23 maj 2013

Daisy-läsare för talböcker

En Daisy-läsare har du för att läsa Daisy-böcker. En Daisy-bok är en så kallad talbok, en bok som du kan lyssna på. Talboken skiljer sig från vanliga ljudböcker då lyssnaren själv kan exempelvis välja hastigheten på uppläsningen. En funktion som många med läshinder är tacksamma för.

Ljudböcker kan vem som helst köpa i bokhandeln, medan Daisy-böcker har en mer begränsad kundkrets. Daisy-böcker är avsedda endast för personer med läshinder av något slag, barn som vuxna. Den som vill lyssna på Daisy-böcker behöver därför ett utlåtande om sitt läshinder för att få tillgång till talböckerna. Läshinder har alla som av någon orsak har svårt att läsa en bok. Det går att läsa mer om talböcker på Celia bibliotekets hemsidor och utlåtande kan man få hjälp med av exempelvis Sepedik.

Det mest fantastiska med Celia bibliotekets utlåningstjänster är att den som har rätt att låna talböcker får göra det kostnadsfritt och det krävs inte ett enda besök på själva biblioteket. Allt är mycket enkelt och smidigt ordnat. Utbudet på böcker är stort.

Idag är de flesta Daisy-böcker inspelade på CD så det behövs någon apparat för själva avlyssningen. Då finns det många alternativ att välja på. Kostnaderna kan bli allt från 0-600€, beroende på vilka behov man har och hur tekniskt kunnig man är. Att lyssna på Daisy-böcker förutsätter således inte egentligen någon större investering. Idag skall jag ändå berätta om just ett av de dyraste alternativen av Daisy-läsare; nämligen Victor Reader Stratus 12M.

Då kan man ju undra varför jag väljer att berätta om just Victor Reader Stratus 12M. Förklaringen är främst den att Victor Reader Stratus 12M trots sitt enkla utseende har många funktioner. Likväl är Victor Reader Stratus 12M mycket användarvänlig. Förutom att att Victor Reader Stratus 12M fungerar som Daisy-läsare så går det även att lyssna på musik och podsändningar med den. Jag kommer ändå att fokusera enbart på Victor Reader Stratus 12M:s funktion som Daisy-läsare.

Victor Reader Stratus 12M klarar av att läsa talböcker från CD-skiva, SD-kort och USB-minne. Du kan också kopiera talböcker med Victor Reader Stratus 12M och överföra dem från exempelvis USB-minne till SD-kort. Vilket ger dig ytterligare fler avlyssningsmöjligheter.

En stor fördel som Victor Reader Stratus 12M har gentemot andra modeller av Daisy-läsare är att navigationsknapparna på Victor Reader Stratus 12M  är stora och tydliga. Det är enkelt att navigera sig dit man vill. On-off knappen är stor och lyser kraftigt, vilket är en fördel om man gillar att läsa i mörker.

KSR har vi två stycken Victor Reader Stratus 12M. De flesta av våra Daisy-läsare får eleverna låna hem, men inte just dessa. Dessa två har vi för bruk i grupp. Om fler elever vill lyssna på en och samma bok kan de göra det via en Victor Reader Stratus 12M eftersom den har högtalare. Då det uppladdningsbara batteriet dessutom har en batterilängd på cirka fyra timmar så kan man sätta sig var som helst då man lyssnar på boken. Precis som med en vanlig bok. Vill var och en lyssna via hörlurar går det fint om man har en hörlurssplitter (förgrenare).

Victor Reader Stratus 12M väger strax under 1 kilogram och är ungefär 20x20 cm stor.

Den Victor Reader Stratus 12M jag använder med mina elever har tre röster. En manlig röst som läser upp svenska texter och två kvinnliga som läser upp finska respektive engelska texter. Jag upplever alla tre rösterna som behagliga att lyssna på. Min erfarenhet är att Victor Reader Stratus 12M fungerar bra även för den som har nedsatt hörsel. Förutom att man kan ställa in hastigheten på uppläsningen så kan volymen ställas in rätt högt. De flesta torde höra uppläsningen. Dessutom går det även att styra tonen på uppläsarens röst. En rätt intressant finess. Jag har noterat att mänskor faktiskt väljer att ställa in tonläget lite olika.

Uppläsningen startar automatiskt där man slutat senast. Det går att ytterligare lägga in bokmärken på de sidor man vill återvända till senare. Är man dessutom trött kan man med insomningsknappen ställa in en timerfunktion som stänger apparaten efter en viss tid. Annars har ju Daisy-läsaren läst ut boken då man vaknar :)

Fast det utgör egentligen inte ett problem om man glömt använda insomningsknappen. För det är enkelt att ställa in från vilken sida man vill att uppläsningen skall starta. Den funktionen saknas i den enklare varianten av Victor Reader. Victor Reader Stratus 4M är en något enklare modell som lämpar sig väl för exempelvis äldre personer. Bägge modellerna ger ändå lyssnaren möjligheten att spola framåt eller bakåt i uppläsningen. Det går dessutom att göra snabba tio sidors hopp både framåt och bakåt i texten. För den som behöver mer avancerade inställningar läser Victor Reader Stratus 12M även upp fotnot, sidnummer, produktionsanteckning och/eller sidfält. Den medföljande manualen är enkel att följa och inställningarna lätta att genomföra.

I Finland finns det än så länge ytterst sällan text med på Daisy-skivan. Det är något som jag verkligen beklagar. Under min tid som specialpedagog i Sverige utnyttjade jag ofta talböcker med text tillsammans med eleverna. Det ger läsandet ytterligare en dimension. Då man har texten med på CD:n går det att i Victor Reader Stratus 12M välja ett bokstaveringsläge om man exempelvis vill höra hur ett specifikt ord stavas. Det går även att ställa in termsökning om man vill hitta ett visst ord i texten. Hoppas vi snart får nyttja dessa funktioner även här hos oss. Även här i Finland skulle dessa funktioner vara viktiga för många med läshinder.

Det var kort om Victor Reader Stratus 12M. Jag önskar att Victor Reader Stratus 12M fanns tillgänglig för långt fler än vad det gör idag, men vi är på rätt väg. Det är också viktigt att minnas att det finns fler alternativ att välja på då det gäller själva avlyssningen. Jag återkommer och berättar mer om de övriga alternativen en annan gång.

torsdag 16 maj 2013

Prizmo - för elever/vuxna med lässvårigheter

Den som följer mitt Twitter-flöde märkte kanske igår att jag delade med mig en länk till bloggen Logopeden i skolan. Där handlade gårdagens blogg om appen Prizmo, för iPhone och iPad. Den finns för Mac också. Prizmo är en app med scanner, ocr och talsyntesfunktion. Du kan läsa mer om detta på bloggen Logopeden i skolan. Själv tänker jag reflektera mer kring användningen av Prizmos talsyntes.

Efter att ha läst bloggen laddade jag genast ner Prizmo i min iPhone och iPad där hemma. Där till köpte jag den finlandssvenska rösten Simon. Totalt betalade jag cirka 7-8 euro. Så startade jag appen, fotograferade och scannade en text som Simon sen läste upp för mig. Måste säga att allting gick smidigt, från nedladdning till uppläsning. Det tog ett par minuter i anspråk. Den vane användaren behöver inte ens läsa några instruktioner :) Dessutom är Simons röst rätt trevlig att lyssna på. Det var en riktigt positiv överraskning. Jag jämför ju med mina tidigare erfarenheter av olika talsynteser.

Följdfrågan är naturligtvis om Prizmo fyller någon funktion? Det finns ju ändå mer ändamånsenliga hjälpmedel om man vill scanna in mycket text. Personligen tror jag ändå att Prizmo har en viktig funktion att fylla. För den som har ett läshinder blir den ett utmärkt redskap vid läsning av korta texter. Ett stort plus är att de olika röst- och språk alternativen är billiga i förhållande till andra talsynteser. Priset ligger kring tre euro.

Jag kan direkt se ett användningsområde som kan kännas väldigt avgörande för många elever i skolan. Jag har fler gånger påpekat om behovet av att få läromedlen i matematik inlästa i talboksformat, men tyvärr har intresset för detta saknats. Vilket jag inte riktigt kan förstå. Problemlösningsuppgifterna i matematik utgör nämligen en stort hinder för de elever som har lässvårigheter, men som i övrigt är goda matematiker. Igår insåg jag att Prizmo kanske utgör en smidig lösning på problematiken.

Våra elever kan ju få de svårlästa textuppgifterna i matematikboken upplästa av Prizmo. Då kan de elever som har lässvårigheter jobba mer självständigt i matematik. Arbeta med matematiken enligt de egna förutsättningarna, som kan vara mycket goda. Det har känts så förargligt att goda matematiker skall begränsas av sitt läshinder.

Det tar visserligen några sekunder att scanna in och avlyssna uppläsningen, men det är mycket snabbare än de alternativ som eleven har idag. För det är inte kul att alltid behöva be någon annan läsa upp texten. I praktiken är det inte ens alltid möjligt. Alternativet är att själv läsa texterna, men då blir arbetet ofta för energi- och tidskrävande. Så ibland låter elever helt enkelt bli, att ens göra ett försök på att lösa uppgifterna.

Själv skall jag vidtala vår it-kille och be honom ladda ner appen och några röster i skolans iPads. Fast egentligen borde alla som har iPhone få den i sin telefon. För då skulle tillgängligheten vara maximal. Jag kunde nämligen inte låta bli, kalla mig gärna knäppskalle. Jag tog nämligen tid på hur länge det tog för mig att fotografera och scanna in en uppgift för att få den uppläst i telefonen. Det tog mig 35 sekunder. Inte illa. Då kan jag dessutom lyssna på uppgiften hur många gånger jag vill :) Härligt!

Jag plockade fram tidtagaruret för att ha koll på tiden som behövs för att fotogratera och scanna in en text för att sen få den uppläst i appen Prizmo. Det går snabbt och sparar mycket tid för den med lässvårigheter. I 35 sekunder ingår inte tiden för att aktivera appen innan fotografering, men appen kommer rätt snabbt igång.
Jag tror Prizmo kan vara en tillgång i matematik; på lektioner, vid läxarbetet och vid prov. Nyttan är naturligtvis ändå mycket större än så. Prizmo kan användas både i arbetet, på fritiden och i skolan i många olika sammanhang. Tänk exempelvis i språkundervisningen, vilka möjligheter! Kanske jag får skriva mer om det en annan gång.


lördag 11 maj 2013

Mobilt minne

Mobiltelefonen utgör ett bra hjälpmedel för minnet, för både vuxna och skolelever. Mobiltelefonen behöver inte vara en dyr smartphone för att den skall fungera som ett stöd. Idag har även de enklaste mobiltelefoner de väsentligaste funktionerna som behövs för att stöda minnet. Nedanstående anvisningar borde därför fungera på de flesta av dagens mobiltelefoner. För den som har en smartphone kan mobiltelefonen användas till mycket mer än det jag nämner här.

För skolelever brukar jag rekommendera att använda mobiltelefonen till bland annat följande;

Hålla koll på läxorna
- fotografera läxan som står på tavlan
eller
- använd röstmemo för att memorera läxorna

Hålla koll på viktiga händelser (prov, födelsedagar)
- använd kalendern och ställ in larm för viktiga datum
- prov skall larma några dagar innan så du minns att läsa inför provet

Hålla koll på viktiga personuppgifter
- anteckna eget telefonnummer och din adress i kontakter. Gör informationen lätt tillgänglig, lägg dina  
  uppgifter först bland kontakterna.
- anteckna viktiga födelsedagar i dina kontakter (din egen, syskon, föräldrar)

Hålla koll på annan viktig fakta
- använd anteckningar för att skriva ner exempelvis bussnummer, inköpslistor eller annat du behöver
  minnas senare
- fotografera allt av intresse, exempelvis spännande boktitlar, matematiska formler, tågtidtabeller. Allt
  du kan behöva senare.
- spara bokmärken till sidor på webben. Det finns sidor med; månaderna, årstiderna, tabellerna,
  busstiderna och mycket mycket mer.


Ibland kan skolelever ha svårt att minnas månadernas namn och ordning. Ännu svårare är det att minnas dem även på finska, vilket vi finlandssvenskar ofta behöver göra i vårt vardagliga liv. På mobiltelefonen kan eleven då ha en snabblänk till en webbsida där alla månaderna syns på båda språken, i kronologisk ordning. Denna sida är från Glosor.eu , där eleven även kan träna upp sin förmåga att minnas månaderna på bägge språken.

torsdag 2 maj 2013

Julafton den 2 maj

Dag 100 #blogg100

Idag kändes det som julafton då jag kom in i mitt arbetsrum. På mitt bord stod en stor kartonglåda fylld med en del av det material som jag beställt inför nästa skolår. Jag kunde faktiskt inte ens hålla mig till eftermiddagen, tills alla elever gått hem. Istället har eleverna och jag packat upp innehållet under dagen. Eleverna fick som uppgift att kontrollera att inget fattades och att man kan använda materialet till det som jag tänkt :)

Jag brukar vanligtvis låta eleverna kontrollera innehållet. Det är mycket uppskattat och upplevs inte alls som en lärandesituation. Fast eleverna egentligen sysslar med samma saker som de annars också gör. Det är så roligt att jobba, sa en elev idag. Mycket roligare än att lära sig :)

Storycubes fanns det tyvärr inte med i min låda. Dem har vi hemma. De följer alltid med på semesterresor, istället för böcker. Så skapar vi våra egna godnattsagor. Tärningarna är riktigt bra hjärngymnastik och på sikt skall jag försök få dem inköpta till skolan också. Passar för både yngre och äldre elever.


En av dagens mest intressanta iakttagelser var en tanke som slog mig då vi paketerade upp lådans innehåll. Min spontana tanke var nämligen att det här måste jag blogga om :D En lite smårolig tanke en dag som denna. Blogg 100 är ju slut nu, för denna gång. Själv har jag ändå svårt att uppleva detta som slutet. Istället känner jag att #blogg100 är början på något nytt.

Jag började bloggandet med inställningen att det är bara för mig själv. Den tanken har jag försökt hålla fast vid. Samtidigt blir det ju ibland så att bloggandet känns som ett sätt att kommunicera med andra. Det är en balansgång, upplever jag, att hela tiden skriva för sig själv och ändå även beakta sådant som andra önskar veta mer om.

Vissa grejer som jag bloggat om är ännu på hälft. Dem kommer jag att skriva mer om då det blir aktuellt. I övrigt har jag tänkt lägga om min blogg något. Jag måste jobba på det under de kommande dagarna. Mer struktur och något tydligare syfte :)

#Blogg100 blev som en intensiv lärokurs för mig. Så jag skall fira mitt nya jag med att se Kristina från Duvemåla på Svenska Teatern i Helsingfors ikväll. Jag har försökt se den en gång tidigare i höstas, men då avbröts föreställningen på grund av tekniska problem. Hoppas det går bättre idag :)


onsdag 1 maj 2013

Tanagram i skolan

Dag 99 #Blogg100

Jag hoppas de flesta elever får jobba med tanagram då och då. Tanagram är roliga att pyssla med och det finns fler varianter än de kinesiska och japanska. På KSR har vi tanagram av plast till utlåning. Vi har många uppsättningar så fler elever kan jobba samtidigt med tanagram.

Tanagram  är bra hjärngymnastik.

Det är roligt för elever att av papp göra egna varianter av tanagram. Fast det är kanske inte alltid så enkelt som man tror. Speciellt inte för de yngre eleverna som ännu är ovana att använda linjalen och har svårt att klippa rakt. Det är ändå ett bra tillfälle att träna både öga-handkoordinationen och finmotoriken.

Höjdpunkten är förstås då kompisarna skall lösa det färdiga tanagrammet. Om alla i klassen gör ett eget tanagram, får man ett helt tanagrambibliotek! Då kan det vara en god idé att även göra en facit där man kan se lösningen för samtliga tanagram.

Äldre elever har ofta en tendens att göra tanagram som de till och med själva har svårt att lösa :) Det är lärorikt det också.