torsdag 16 maj 2013

Prizmo - för elever/vuxna med lässvårigheter

Den som följer mitt Twitter-flöde märkte kanske igår att jag delade med mig en länk till bloggen Logopeden i skolan. Där handlade gårdagens blogg om appen Prizmo, för iPhone och iPad. Den finns för Mac också. Prizmo är en app med scanner, ocr och talsyntesfunktion. Du kan läsa mer om detta på bloggen Logopeden i skolan. Själv tänker jag reflektera mer kring användningen av Prizmos talsyntes.

Efter att ha läst bloggen laddade jag genast ner Prizmo i min iPhone och iPad där hemma. Där till köpte jag den finlandssvenska rösten Simon. Totalt betalade jag cirka 7-8 euro. Så startade jag appen, fotograferade och scannade en text som Simon sen läste upp för mig. Måste säga att allting gick smidigt, från nedladdning till uppläsning. Det tog ett par minuter i anspråk. Den vane användaren behöver inte ens läsa några instruktioner :) Dessutom är Simons röst rätt trevlig att lyssna på. Det var en riktigt positiv överraskning. Jag jämför ju med mina tidigare erfarenheter av olika talsynteser.

Följdfrågan är naturligtvis om Prizmo fyller någon funktion? Det finns ju ändå mer ändamånsenliga hjälpmedel om man vill scanna in mycket text. Personligen tror jag ändå att Prizmo har en viktig funktion att fylla. För den som har ett läshinder blir den ett utmärkt redskap vid läsning av korta texter. Ett stort plus är att de olika röst- och språk alternativen är billiga i förhållande till andra talsynteser. Priset ligger kring tre euro.

Jag kan direkt se ett användningsområde som kan kännas väldigt avgörande för många elever i skolan. Jag har fler gånger påpekat om behovet av att få läromedlen i matematik inlästa i talboksformat, men tyvärr har intresset för detta saknats. Vilket jag inte riktigt kan förstå. Problemlösningsuppgifterna i matematik utgör nämligen en stort hinder för de elever som har lässvårigheter, men som i övrigt är goda matematiker. Igår insåg jag att Prizmo kanske utgör en smidig lösning på problematiken.

Våra elever kan ju få de svårlästa textuppgifterna i matematikboken upplästa av Prizmo. Då kan de elever som har lässvårigheter jobba mer självständigt i matematik. Arbeta med matematiken enligt de egna förutsättningarna, som kan vara mycket goda. Det har känts så förargligt att goda matematiker skall begränsas av sitt läshinder.

Det tar visserligen några sekunder att scanna in och avlyssna uppläsningen, men det är mycket snabbare än de alternativ som eleven har idag. För det är inte kul att alltid behöva be någon annan läsa upp texten. I praktiken är det inte ens alltid möjligt. Alternativet är att själv läsa texterna, men då blir arbetet ofta för energi- och tidskrävande. Så ibland låter elever helt enkelt bli, att ens göra ett försök på att lösa uppgifterna.

Själv skall jag vidtala vår it-kille och be honom ladda ner appen och några röster i skolans iPads. Fast egentligen borde alla som har iPhone få den i sin telefon. För då skulle tillgängligheten vara maximal. Jag kunde nämligen inte låta bli, kalla mig gärna knäppskalle. Jag tog nämligen tid på hur länge det tog för mig att fotografera och scanna in en uppgift för att få den uppläst i telefonen. Det tog mig 35 sekunder. Inte illa. Då kan jag dessutom lyssna på uppgiften hur många gånger jag vill :) Härligt!

Jag plockade fram tidtagaruret för att ha koll på tiden som behövs för att fotogratera och scanna in en text för att sen få den uppläst i appen Prizmo. Det går snabbt och sparar mycket tid för den med lässvårigheter. I 35 sekunder ingår inte tiden för att aktivera appen innan fotografering, men appen kommer rätt snabbt igång.
Jag tror Prizmo kan vara en tillgång i matematik; på lektioner, vid läxarbetet och vid prov. Nyttan är naturligtvis ändå mycket större än så. Prizmo kan användas både i arbetet, på fritiden och i skolan i många olika sammanhang. Tänk exempelvis i språkundervisningen, vilka möjligheter! Kanske jag får skriva mer om det en annan gång.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar