torsdag 23 maj 2013

Daisy-läsare för talböcker

En Daisy-läsare har du för att läsa Daisy-böcker. En Daisy-bok är en så kallad talbok, en bok som du kan lyssna på. Talboken skiljer sig från vanliga ljudböcker då lyssnaren själv kan exempelvis välja hastigheten på uppläsningen. En funktion som många med läshinder är tacksamma för.

Ljudböcker kan vem som helst köpa i bokhandeln, medan Daisy-böcker har en mer begränsad kundkrets. Daisy-böcker är avsedda endast för personer med läshinder av något slag, barn som vuxna. Den som vill lyssna på Daisy-böcker behöver därför ett utlåtande om sitt läshinder för att få tillgång till talböckerna. Läshinder har alla som av någon orsak har svårt att läsa en bok. Det går att läsa mer om talböcker på Celia bibliotekets hemsidor och utlåtande kan man få hjälp med av exempelvis Sepedik.

Det mest fantastiska med Celia bibliotekets utlåningstjänster är att den som har rätt att låna talböcker får göra det kostnadsfritt och det krävs inte ett enda besök på själva biblioteket. Allt är mycket enkelt och smidigt ordnat. Utbudet på böcker är stort.

Idag är de flesta Daisy-böcker inspelade på CD så det behövs någon apparat för själva avlyssningen. Då finns det många alternativ att välja på. Kostnaderna kan bli allt från 0-600€, beroende på vilka behov man har och hur tekniskt kunnig man är. Att lyssna på Daisy-böcker förutsätter således inte egentligen någon större investering. Idag skall jag ändå berätta om just ett av de dyraste alternativen av Daisy-läsare; nämligen Victor Reader Stratus 12M.

Då kan man ju undra varför jag väljer att berätta om just Victor Reader Stratus 12M. Förklaringen är främst den att Victor Reader Stratus 12M trots sitt enkla utseende har många funktioner. Likväl är Victor Reader Stratus 12M mycket användarvänlig. Förutom att att Victor Reader Stratus 12M fungerar som Daisy-läsare så går det även att lyssna på musik och podsändningar med den. Jag kommer ändå att fokusera enbart på Victor Reader Stratus 12M:s funktion som Daisy-läsare.

Victor Reader Stratus 12M klarar av att läsa talböcker från CD-skiva, SD-kort och USB-minne. Du kan också kopiera talböcker med Victor Reader Stratus 12M och överföra dem från exempelvis USB-minne till SD-kort. Vilket ger dig ytterligare fler avlyssningsmöjligheter.

En stor fördel som Victor Reader Stratus 12M har gentemot andra modeller av Daisy-läsare är att navigationsknapparna på Victor Reader Stratus 12M  är stora och tydliga. Det är enkelt att navigera sig dit man vill. On-off knappen är stor och lyser kraftigt, vilket är en fördel om man gillar att läsa i mörker.

KSR har vi två stycken Victor Reader Stratus 12M. De flesta av våra Daisy-läsare får eleverna låna hem, men inte just dessa. Dessa två har vi för bruk i grupp. Om fler elever vill lyssna på en och samma bok kan de göra det via en Victor Reader Stratus 12M eftersom den har högtalare. Då det uppladdningsbara batteriet dessutom har en batterilängd på cirka fyra timmar så kan man sätta sig var som helst då man lyssnar på boken. Precis som med en vanlig bok. Vill var och en lyssna via hörlurar går det fint om man har en hörlurssplitter (förgrenare).

Victor Reader Stratus 12M väger strax under 1 kilogram och är ungefär 20x20 cm stor.

Den Victor Reader Stratus 12M jag använder med mina elever har tre röster. En manlig röst som läser upp svenska texter och två kvinnliga som läser upp finska respektive engelska texter. Jag upplever alla tre rösterna som behagliga att lyssna på. Min erfarenhet är att Victor Reader Stratus 12M fungerar bra även för den som har nedsatt hörsel. Förutom att man kan ställa in hastigheten på uppläsningen så kan volymen ställas in rätt högt. De flesta torde höra uppläsningen. Dessutom går det även att styra tonen på uppläsarens röst. En rätt intressant finess. Jag har noterat att mänskor faktiskt väljer att ställa in tonläget lite olika.

Uppläsningen startar automatiskt där man slutat senast. Det går att ytterligare lägga in bokmärken på de sidor man vill återvända till senare. Är man dessutom trött kan man med insomningsknappen ställa in en timerfunktion som stänger apparaten efter en viss tid. Annars har ju Daisy-läsaren läst ut boken då man vaknar :)

Fast det utgör egentligen inte ett problem om man glömt använda insomningsknappen. För det är enkelt att ställa in från vilken sida man vill att uppläsningen skall starta. Den funktionen saknas i den enklare varianten av Victor Reader. Victor Reader Stratus 4M är en något enklare modell som lämpar sig väl för exempelvis äldre personer. Bägge modellerna ger ändå lyssnaren möjligheten att spola framåt eller bakåt i uppläsningen. Det går dessutom att göra snabba tio sidors hopp både framåt och bakåt i texten. För den som behöver mer avancerade inställningar läser Victor Reader Stratus 12M även upp fotnot, sidnummer, produktionsanteckning och/eller sidfält. Den medföljande manualen är enkel att följa och inställningarna lätta att genomföra.

I Finland finns det än så länge ytterst sällan text med på Daisy-skivan. Det är något som jag verkligen beklagar. Under min tid som specialpedagog i Sverige utnyttjade jag ofta talböcker med text tillsammans med eleverna. Det ger läsandet ytterligare en dimension. Då man har texten med på CD:n går det att i Victor Reader Stratus 12M välja ett bokstaveringsläge om man exempelvis vill höra hur ett specifikt ord stavas. Det går även att ställa in termsökning om man vill hitta ett visst ord i texten. Hoppas vi snart får nyttja dessa funktioner även här hos oss. Även här i Finland skulle dessa funktioner vara viktiga för många med läshinder.

Det var kort om Victor Reader Stratus 12M. Jag önskar att Victor Reader Stratus 12M fanns tillgänglig för långt fler än vad det gör idag, men vi är på rätt väg. Det är också viktigt att minnas att det finns fler alternativ att välja på då det gäller själva avlyssningen. Jag återkommer och berättar mer om de övriga alternativen en annan gång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar