lördag 11 maj 2013

Mobilt minne

Mobiltelefonen utgör ett bra hjälpmedel för minnet, för både vuxna och skolelever. Mobiltelefonen behöver inte vara en dyr smartphone för att den skall fungera som ett stöd. Idag har även de enklaste mobiltelefoner de väsentligaste funktionerna som behövs för att stöda minnet. Nedanstående anvisningar borde därför fungera på de flesta av dagens mobiltelefoner. För den som har en smartphone kan mobiltelefonen användas till mycket mer än det jag nämner här.

För skolelever brukar jag rekommendera att använda mobiltelefonen till bland annat följande;

Hålla koll på läxorna
- fotografera läxan som står på tavlan
eller
- använd röstmemo för att memorera läxorna

Hålla koll på viktiga händelser (prov, födelsedagar)
- använd kalendern och ställ in larm för viktiga datum
- prov skall larma några dagar innan så du minns att läsa inför provet

Hålla koll på viktiga personuppgifter
- anteckna eget telefonnummer och din adress i kontakter. Gör informationen lätt tillgänglig, lägg dina  
  uppgifter först bland kontakterna.
- anteckna viktiga födelsedagar i dina kontakter (din egen, syskon, föräldrar)

Hålla koll på annan viktig fakta
- använd anteckningar för att skriva ner exempelvis bussnummer, inköpslistor eller annat du behöver
  minnas senare
- fotografera allt av intresse, exempelvis spännande boktitlar, matematiska formler, tågtidtabeller. Allt
  du kan behöva senare.
- spara bokmärken till sidor på webben. Det finns sidor med; månaderna, årstiderna, tabellerna,
  busstiderna och mycket mycket mer.


Ibland kan skolelever ha svårt att minnas månadernas namn och ordning. Ännu svårare är det att minnas dem även på finska, vilket vi finlandssvenskar ofta behöver göra i vårt vardagliga liv. På mobiltelefonen kan eleven då ha en snabblänk till en webbsida där alla månaderna syns på båda språken, i kronologisk ordning. Denna sida är från Glosor.eu , där eleven även kan träna upp sin förmåga att minnas månaderna på bägge språken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar