onsdag 20 februari 2013

Kan vi bli grönare?

Dag 28 #Blog100

I Winellska skolan har vi tre terminer; höst-, vinter- och vårtermin. Vid varje termins start delas ett infoblad ut till elevernas vårdnadshavare. Vårterminen inleds på måndag efter sportlovet och därför har skolans elever fått med sig hem Informationsblad 3 senaste fredag. Jag hittade bladet i Wilmas skolväska idag :)

Det tredje infobladet är skolårets sista, men det gäller att ha sparat det första bladet. I det första infobladet, Informationsblad 1, finns information som gäller hela skolåret och blanketter som skall användas vid exempelvis anhållan om ledighet. Informationsblad 1 skall hemmet alltså spara hela skolåret. I de två andra informationsbladen, Informationsblad 2 och 3, finns information som behövs inför vinter- och vårterminen.

Vi lärare försöker ofta hänvisa Informationsbladet då elevernas föräldrar frågar efter information, som vi vet finns i bladet. Ofta möts jag ändå av en frågande blick. Informationsbladet? Ja, just det ja! Nog har vi väl det kvar, får jag sen som svar. Som lärare kan jag ibland sen undra; att hur svårt kan det vara att hålla koll på ett informationsblad. Nog har dom väl läst genom bladet och känner till dess innehåll? Eller?

Nu är jag själv förälder med ett barn i Winellska skolan och inser faktum. Föräldrar läser inte genom infobladet, förrän dom måste! Då någon envis lärare hänvisat dem till infobladet :)

Winellska skolans Informationsblad 3 har delats ut inför årets vårtermin, som börjar 25.2.2013
Så nu undrar jag om vi verkligen skall fortsätta med vår pappersversion av infobladet. Eller skall vi bara ha den som digitalversion på hemsidan? Det vore ju miljövänligt och ett initiativ i samklang med att Winellska skolan fått Grön Flagg.

Å andra sidan har alla kanske inte ännu möjlighet att vid behov skriva ut delar av infobladet. Kanske pappersversionen kunde finnas tillgänglig, på skolan, för dem som vill ha den? Jag tycker i alla fall att vi inte behöver dela ut pappersversionen till alla. Åtminstone inte till all personal.

Vi kan istället skicka en hälsning till alla vårdnadshavare via Helmi då det är dags att läsa Infobladet på hemsidan. Jag har själv just läst Informationsblad 3 på Winellska skolans hemsida. Fast jag har två exemplar av pappersversionen! Jag måste nog ta upp detta till diskussion med mina kolleger. Får se vad de tycker.

Har barnfri kväll :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar