torsdag 28 februari 2013

Detektivarbete i siktet

Dag 36 #Blogg100

Magen bättre, på jobb idag.

Screeningen av tvåornas rättskrivning och läsförståelse är klar i Winellska skolan. Allt är rättat och statistiken sammanställd. Så skönt! Ibland det ta rätt länge innan allt är klart, p.g.a. elever som reser, insjuknar o.s.v. I år har screeningen förlöpt ovanligt smidigt.

Nu är det dags för uppföljning av alla resultat som kan tyda på svårigheter. Jag har redan samtalat med klasslärarna och hört deras syn på elevernas resultat. Nu ska jag lyssna på eleverna :). Många har en rätt god uppfattning om vad de har för svårigheter, men sen finns det ju också de som inte har en aning. Diskussionerna blir därför rätt olika.

Efter vår diskussion jobbar eleverna och jag med uppgifter som kartlägger språklig medvetenhet. Medan vi gör det kan jag lyssna på elevernas tal, ordförråd och andra faktorer som kan ha påverkat resultaten. Sen går jag vidare utgående från det och gör en mer noggrann kartläggning av svårigheterna, om det behövs.

Jag brukar jämföra mitt arbete med detektivens, för att eleverna skall förstå varför vi gör en massa konstiga uppgifter tillsammans. Jag brukar rita många x på min whiteboard och förklara att dom representerar olika faktorer som påverkar läsförståelse och rättskrivning. Sen går vi igenom alla faktorer tillsammans och försöker hitta den eller de x-faktorer som vi behöver arbeta vidare med eller stöda. 

Det gäller det att vända på varje sten så att eleven får rätt stöd. Bilden är från Kåseberga, Skåne.

För min del innebär detektivarbetet att det går en hel del tid åt till reflektion kring elevens resultat. Då använder jag mig ofta av min referenslitteratur och försöker även ibland kolla om det finns några nya vetenskapliga rapporter kring det jag funderar på. Ofta konsulterar jag också andra sakkunniga i kollegiet, så som skolpsykologen, - hälsovårdaren eller -kuratorn. Det här är nog ett av de mest intressanta skedena i mitt arbete. Så nu ser jag fram emot lite detektivarbete :)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar