lördag 9 februari 2013

Dags för screening

Dag 18 #Blogg100

Denna månad pågår screening, kartläggning, av elevernas läs- och skrivfärdigheter i årskurs två. Samma screening görs bland samtliga elever i årskurs två, i Kyrkslätts svenskspråkiga grundläggande utbildning. I screeningsarbete används normerade test. Själv kommer jag att genomföra screeningar i Karuby skola, Friggesby skola och Winellska skolan. I Winellska skolan gör även en av våra andra speciallärare, Jessica Öhman, en del av screeningen.

Screeningen är ett redskap för uppföljning av elevernas färdigheter och stödåtgärdernas effekt. Dessutom är screeningen ett redskap för att upptäcka elever i behov av stöd. Trots att lärarna oftast är bra på att upptäcka elever som har svårigheter framkommer det ibland överraskningar. Så det är bra screeningen görs, tycker jag.

Elevernas vårdnadshavare informeras inte särskilt om screeningen. Informationen finns i ett informationsblad som skolan delar ut i början av skolåret. Då screeningen är genomförd träffar jag alla de elever som har ett resultat under medelnivå, stanine 1-3. Om det framkommer något nytt så kontaktar jag elevernas vårdnadshavare.

Det är inte enbart i årskurs två vi gör screeningar. Dom görs även i årskurs 1, 4, 5, 7, 8 och 9, på olika tider av skolåret. I årskurs tre och sex görs dom vid behov. Man måste akta sig litet för att själva screeningen inte skall äta upp en stor del av våra specialpedagogiska resurser. Det skall ju finnas tid för insatser också.

Själv ser jag fram emot screeningsarbetet. Det är roligt att träffa alla klasser och ge dem lite tid för frågor kring mitt arbete. Jag berättade litet om mitt arbetet i början av skolåret, men det brukar finnas nya frågor så här års. Det är roligt att träffa nyfikna elever :)Ett uppskattat material för exempelvis arbetet med stavelser. 
Populärt bland elever i årskurs två och tre, men passar även äldre elever. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar