måndag 8 april 2013

Utvecklingssamtal

Dag 75 #Blogg100

Om ett par veckor har jag utvecklingssamtal med skolans rektor. Några dagar innan själva samtalet skall jag lämna in ett dokument med en utvärdering av årets arbete. Jag skall även framföra några tankar/visioner kring mitt arbete och min fortbildning under det kommande skolåret, 2013-2014.

Jag tycker det är bra att man tvingas reflektera över sitt arbete innan utvecklingssamtalet. På så sätt blir det mer struktur i samtalet. Det känns mer meningsfullt att diskutera mitt jobb med rektorn då vi båda är förberedda på de teman som kan komma upp.

Mina förberedelser inför utvecklingssamtalet brukar gå undan snabbt och effektivt. I år krävs det litet mer eftertanke. Min arbetssituation har varierat rätt kraftigt de senaste åren och jag märker att det, irriterande nog, stör mina tankar. Fattar inte varför. Så brukar det ju inte vara. Att visionerna trängs undan av verkligheten.

Jag har i många år studerat på diverse universitet/högskolor parallellt med jobbet. Nu har det varit några års paus och jag har satsat på annan fortbildning, både kortare och längre kurser. Nu skulle det kanske vara läge för högskolestudier igen, men det är försent. Ansökningstiderna har ju gått ut för länge sedan. Så det får bli tills nästa vår, kanske jag hittar någonting intressant på andra sidan Östersjön tills dess.

Konstigt nog känner jag mig ändå kolugn i situationen. Det reder sig. Hjärnan arbetar ju hela tiden, undermedvetet, med mina tankar. Jag har ännu några dagars betänketid. Och jag vet. Plötsligt en dag så har jag det klart för mig. Det vet jag. Snart har jag visionen klar för mig och då kan det målmedvetna arbetet för visionen börja. Inledningsvis med utvecklingssamtalet :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar