söndag 14 april 2013

Tänk om jag var elev

Dag 81 #Blogg100

Tänk om jag var en elev i behov av stöd på grund av läs- och skrivsvårigheter. Då skulle min önskelista för undervisningen innehålla bland annat följande punkter;

Jag önskar mig att

 • jag hade alla mina läroböcker och all annan litteratur som jag skall läsa som talböcker
 • jag hade talsyntes och ordprediktionsprogram som stöd för mitt läsande och skrivande
 • proven skulle vara digitala, så jag kunde lyssna på provfrågorna med talsyntes och ha stöd av ordprediktionsprogrammet i skrivandet
 • vi hade prov eller förhör ofta, så jag hade möjlighet att efteråt lära mig det jag inte förstått
 • vi jobbade med sociala medier så jag förstod hur jag skall använda dem
 • jag fick utveckla mitt språk i samtal på webben, med andra elever i andra länder
 • vår klass hade en egen kanal via exempelvis Twitter eller Facebook där vi kunde fråga varandra eller andra om hjälp
 • vi ibland körde flipped classroom. Så det var möjligt för mig att lyssna fler gånger på lärarens undervisning
 • vi ibland körde flipped classroom för att läraren skulle ha mer tid för samtal och att stöda mitt lärande under lektionstid
 • jag fick göra röstmemon på det jag inte förstått av läxan. Så skulle vi lyssna på mina frågor följande dag och tillsammans försöka bena ut svaren.
 • vi tillsammans jobbade kring tankekartor för att sammanfatta det vi lärt oss. Tankekartorna skulle vara digitala med text, länkar, bilder och filmer.
Det var några korta reflektioner så här på söndag eftermiddag. Nu är det dags att ge familjen lite uppmärksamhet igen :)

Fronters provverktyg innehåller nu fler varianter av provfrågor och är smidigare att bearbeta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar