tisdag 16 april 2013

Överföringsmöten inför skolåret 2013-2014

Dag 83 #Blogg100

Så här på våren är det alltid dags för så kallade överföringsmöten. Då samlas vi i fler yrkesövergripande möten mellan förskola-skola eller skola-skola. Vi diskuterar det eventuella stöd som de nya eleverna kommer att behöva inkommande skolår och vilka förberedelser som behöver vidtas redan nu i vår.

På små skolor är dessa möten rätt snabbt över, men på en stor skola kan det bli riktiga mastodont möten som tar flera timmar i anspråk. Hittills tycker jag ändå att våra möten gått rätt smidigt i år. Det besvärligaste skedet är nästan att hitta den gemensamma tiden för de olika yrkesgrupperna, eftersom fler av oss jobbar på många förskolor/skolor.


Våra överföringsmötena är en garanti för att allas behov av stöd tillgodoses genast vid skolstart. Ingen elev behöver känna sig åsidosatt och ensam. Våra möten är ett resurskrävande arbete med ett beundransvärt mål. För oss speciallärare blir detta vanligtvis ett arbete som görs utanför vår egentliga arbetstid.

I detta skede är inte elevens kommande lärare med på mötet, eftersom klassläraren/-föreståndaren inte alltid är riktigt klar än. Då det är överföringsmöte mellan exempelvis en byskola och Winellska skolan så möts ofta skolornas respektive speciallärare, skolpsykolog och -hälsovårdare. Är det överföring från förskola till skola så möter skolans personal vanligtvis förskolans specialbarnträdgårdslärare. Ibland har vi även någon annan personal med på våra möten eller någon elevs vårdnadshavare. Det är bra då arbetet kan vara flexibelt, enligt behov.

Jag har klarat hela vintern utan förkylning, vad jag minns :) Nu verkar ändå en vårförkylning ta makten över min kropp. Så nu tänker jag krypa upp i sängen och vila. Så orkar jag med det som återstår av arbetsveckan.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar