onsdag 24 april 2013

Läromedel i tiden!

Dag 92 #Blogg100

Jag föreslår att våra läromedel genomgår en liten omstrukturering, enligt följande förslag;

Elevboken krymper till en tredjedel av vad den är idag. Innehållet består av övningar som tränar upp det rent mekaniska; vad gäller skrivning och räkning.

Lärarhandledningen är en levande e-bok med tredubbelt mer innehåll än idag. Innehållet består av beskrivningar och förslag på kreativa, laborativa och konkretiserande lektioner/arbetsmetoder med mera. Förslag på/Länkar till webbresurser/appar; vad som finns och hur de kan användas. Förslag på hur man som elev/lärare följer upp lärandeprocessen i förhållandet till målen. Hur man jobbar för livslångt lärande genom att utnyttja dagens teknik; hjälpmedel, webben och sociala medier. Hur man bygger nätverk, stöder varandra och nyttjar varandra.

Nu har jag säkert glömt hälften av innehållet, syftet är ändå klart. Läromedel som är i samklang med tiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar