onsdag 17 april 2013

Matte-, Fyssakungen och 10monkeys

Dag 84 #Blogg100

De svenska eleverna i Kyrkslätt har sedan hösten tillgång till Mikrolinnas Matte- och Fyssakungen, för årskurserna 0-9. Det här är lite av ett provår. Båda programmen är webbaserade och tillgängliga både från skolan och hemifrån. Respektive elevs matematiklärare delar ut kod och webbadress till eleverna. Varje skola har sin egen webbsida, som ger eleverna tillgång till programmen.

Tyvärr är det ändå rätt få lärare som introducerat programmen för eleverna. Det är ju lite tråkigt. Orsaksförklaringen varierar naturligtvis. Troligtvis beror det delvis på bristen på datorer och delvis kanske även på brister i den egna vanan att använda datorer. Tyvärr tror jag även att rädslan att eleverna inte hinner bli klara med matematikboken om klassen jobbar med Mattekungen har en viss betydelse. Hörde åtminstone den kommentaren för ett tag sedan.

Min erfarenhet är att det är lätt för eleverna att komma igång med Matte- och Fyssakungen. Så jag tror att många elever skulle själva komma igång med användningen om lärarna gav ut webbadress och kod till eleverna.

Då jag jobbat med Mattekungen tillsammans med elever verkar både svaga och starka hitta sina utmaningar. De mest irriterande problemet vid start var att ljudet inte alltid ville komma igång. Å andra sidan. Nu har jag lärt mig att det är ganska skönt då det är tyst :) Speciellt då man jobbar med fler elever samtidigt.

I Mattekungen 0-6 finns många uppgifter där eleverna skall uppskatta vikt, längd etc. Det gillar jag. Eleverna måste verkligen tänka till. Jämföra och resonera kring vad de med säkerhet vet och ut ifrån de egna kunskaperna dra sina slutsatser. I de klasser där man gjort praktiska övningar blir det verkligen intressanta samtal.


Jag har inte kollat om de felaktigheter som fanns i CD-rom versionen är rättade, det borde jag göra :) Några felaktigheter finns ändå i webbversionen. Vilket förstås är lite tråkigt. Jag som jobbat lite mer med Mattekungen ser ju att felen är få, men eleven upplever dem rätt störande. Igår råkade vi faktiskt på fler felaktigheter eller länkar som inte fungerade. Jag borde förstås meddela felen vidare till Mikrolinna. Och det ska jag, någon dag då jag får tid över.

Det som ibland irriterar mig är att fler av uppgifterna i Mattekungen omfattar sådana enheter som inte används i verklighetens Finland. Jag menar i praktiken, dom används bara i teorin. Det gäller specifikt uppgifterna för årskurs fem. Det är i och för sig bra att här finns övningar utanför läroplanen, men de kunde finnas i uppgifter helt för sig. En svag elev skall inte behöva möta dessa enheter, som knappt jag hört talas om. (Vet inte vad det säger om mig :). Sen är det ju bra att man kan lämna dessa uppgifter ogjorda utan att det påverkar andelen felsvar i det sammantagna resultatet.

Nu då jag sitter här och bloggar hittar jag faktiskt specialpedagog Gunnel Wendicks recension av Mattekungen. Intressant läsning det med.

Då jag var på ITK2013 konferensen senaste vecka såg jag 10monkeys på finska. 10monkeys är också ett webbaserat matematikprogram. Jag har hört rykten om att det även är på gång en finlandssvensk version, men det var ett tag sedan. Undras om det blev något. Hoppas jag får tillfälle att titta på ett finlandssvenskt 10Mokeys vid något tillfälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar