söndag 21 april 2013

Svagt av Utbildningsstyrelsen

Dag 88 #Blogg100

Efter tre dagar i vågrätt ställning börjar jag känna mig laddad inför Nationella utvecklingsdagar för specialundervisning på mässcentret i Böle, Helsingfors. Det brukar vara två intensiva dagar med fullspäckat program. I år går dagarna av stapeln den 22-23.4, alltså i morgon och på tisdag.

Den som klickade på länken ovan märker att servicen på svenska inte är något att lyfta på hatten för. Inte ens i marknadsföringen har Utbildningsstyrelsen lyckats åstadkomma mer än svenska rubriker, sen är texten i övrigt på finska. Svagt. Hur skall man då locka speciallärare från Åland och Österbotten hit?

Javisst, man har tryckt upp en broschyr, som skickats till skolorna, på svenska. Själv har jag inte sett röken av den broschyren. Det finns rätt många svenskspråkiga som inte kommer på dylika evenemang om inte informationen ges på svenska. Därför tycker jag att Utbildningsstyrelsen borde lägga större vikt på den svenskspråkiga servicen.  Min personliga åsikt är att på webben skall Utbildningsstyrelsens information finnas på båda inhemska språken.

Rubrikerna på svenska, men texten på finska. Svagt av Utbildningsstyrelsen.

I själva programmet under utvecklingsdagarna finns det fler svenska seminarier än tidigare, hela tre stycken. En av seminarierna har dock inhiberats. Det kan man ju förstå. De svenskspråkiga deltagarna är rätt få och många av oss väljer att ändå gå på något finskt seminarium.  Man väljer ju  de programpunkter som är av intresse. Hade satsningen på den svenskspråkiga marknadsföringen varit bättre så hade kanske de tre svenska seminarierna fått tillräckligt med deltagare, vem vet.

Själv ser jag ändå fram emot två dagar där jag igen får lite ny input. Hoppas jag får med mig något matnyttigt i bagaget igen :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar