måndag 22 april 2013

Kloka ord av Gandhi och Savolainen

Dag 89 #Blogg100

Idag var jag på de Nationella utvecklingsdagarna för specialundervisning. Där fick vi lyssna till Dr Sunita Gandhi som bland annat talade om betydelsen av att se till processen och att låta den stå som en grund för bedömningen av lärandet. Det här är ju något som ofta diskuteras, men som sällan förverkligas i dagens skola. Jag tror man borde satsa mer på att berätta om redskap och tillvägagångssätt för att metodiken skall få ett större genomslag.

Gandhi talade också mycket om det "the good" och "the smart". Hur viktigt det är att vi arbetar för att eleverna skall bli goda människor, att det är viktigare att vara god inuti än smart utanpå. Det här var kanske det mest genomgående tema i hennes tal, som i övrigt var varmt och inspirerande. Det är tydligt att hon brinner för det hon talar om.

Dr Sunita Gandhi talade om den goda människan.


Tyvärr tyckte jag ändå att de två filmer Gandhi visade förtog en del av effekten hon ville ge. Filmerna var för kommersiella, som två fyra minuters reklamfilmer. De var påkostade och visade korta snuttar av sådant som vi redan sett.

På eftermiddagen pratade Hannu Savolainen kring rubriken Positiivisuuden kautta ratkaisuja käyttäytymisen pulmiin. Rubriken kan översättas ungefär som att Positiv attityd löser beteendeproblem. Savolainen tog bland annat upp att forskningen visar att den onda cirkeln upprätthålls då man i skolan bestraffar elev med beteendeproblem istället för att stöda eleven. Så sant. Själv försöker jag ta upp detta till diskussion då och då i skolan. Jag har också bloggat om straffboken.

Hannu Savolainen betonade att elever med beteendeproblem behöver lära sig hur man skall vara. Skolans roll som uppfostrare är att visa modell och stöda elevens utveckling. 

Då Utbildningsstyrelsen står som arrangör blev vi naturligtvis påminda om vad som väntar oss runt hörnet. Den 1.8.2016 skall den lokala läroplanen vara uppdaterad enligt anvisningarna i de reviderade grunderna, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Kapitelen om trestegsstödet revideras också. Hoppas alla lärarkolleger har energi över och får tillräckligt med tid avsatt för det omfattande arbete som skall göras ute på fältet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar