fredag 26 april 2013

Ordning och reda

Dag 94 Blogg100

Parallellt med allt det arbetet som skall utföras så här års måste även nästa skolår planeras och förberedas. Jag håller febrilt på och samlar allt material från skolåret i mappar. I tre skolor reder jag upp skolårets papper. Ordnar upp dem i mappar så det är lättare för följande speciallärare att ta vid nästa skolår.

Jag reder också upp bland gamla papper. Orsaken till att jag även reder upp gamla papper är enkel. Jag behövde hitta vissa dokument, men det gick inte utan stora insatser. Jag hittade ändå till sist de papper jag behövde och nu är det mesta också ordnat i kronologisk ordning :) med tydliga anvisningar på varje pärm. Lite arbete återstår ännu till nästa vecka.

Pärmar i olika färger och storlekar hjälper mig att hålla reda på alla dokument.  

Jag gillar ordning och reda. Jag vill att dokument är organiserade så att om jag behöver dem ett, två eller fem år senare så hittar jag dem snabbt. Då jag överlämnar mitt arbetsmaterial till någon annan vill jag att även den skall känna att det går att snabbt hitta vad man behöver bland mina papper. Min önskan är ju förstås att alla andra skulle visa samma hänsyn :) Tack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar