tisdag 26 mars 2013

Ställ tydliga krav på lärare!

Dag 62 #blogg100

Ifjol var jag med på Educa-mässan som deltagare i två paneldiskussioner, för FDUV och Celia. Jag minns att en ur publiken ställde mig frågan om jag tycker att rektorer skall kräva att lärare är aktiva i sociala medier. Det tyckte jag varken då eller nu. Inte privat i alla fall. Där emot är jag av den åsikten att lärare skall vara vana användare av webben och de verktyg som finns där. Rektorerna skall kräva det.

Kraven på lärares ikt-färdigheter och kunskaper borde vara tydligt uttalade, för utan dessa kunskaper kan jag inte förstå hur lärare kan lära ut baskunskaper som morgondagens vuxna behöver. Egentligen borde rektorerna ha varit tydliga med dessa krav redan för flera år sedan. Nu har vi ju redan mer eller mindre ett krisläge i skolan, tycker jag.

Sociala medier skall man inte tvinga lärarna till, i det privata.  Men hur är det i tjänsten? Här syns mina sociala  medier på telefonen. Ser att jag måste sätta mobilen på laddning :) Bakgrunden är från min favorithamn Kåseberga, Skåne, där vi tog våra söndagspromenader då vi levde och verkade som skåningar.


Jag har samlat ihop en bank med idéer/råmaterial för hur man kunde verka för att aktivera fler lärare på webben. Efter sommaren skall jag bearbeta materialet. Jag räknar nämligen med att ha färre lektioner från och med denna höst. Då får jag en massa tid över att jobba med mina egna projekt ;) Det ser jag fram emot. Då skall jag göra något av materialet och då jag är klar lägger jag ut det på webben, tillgängligt för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar