onsdag 6 mars 2013

Har du koll på kvarsittarna?

Dag 42 #Blogg100

Hur är det på skolan där du jobbar? Är det samma elever som vecka efter vecka sitter på kvarsittning? Har du funderat på att kvarsittning kanske inte hjälper dessa elever?!

Jag anser att det bland annat är speciallärares och rektors uppgift att följa upp vilka elever som sitter kvarsittning. Rent formellt är det ju helt klart rektors uppgift, men vi speciallärare kan ju också ha något att invända.

Uppföljningen är lätt att genomföra eftersom kvarsittningarna skall bokföras i straffboken. Om samma elev sitter kvarsittning upprepade gånger så är det förmodligen en åtgärd som inte har effekt. Då behövs samarbete mellan hem och skola.

Inledningsvis behövs kanske ett möte där elev, vårdnadshavare och elevvårdsgrupp tillsammans funderar vilka stödåtgärder som kan behövas. För eleven behöver ju stöd. Inte kvarsittning.

Vilket stöd eleven behöver kan variera. För orsakerna till de upprepade kvarsittningarna kan ju vara väldigt olika. Det är därför svårt att ge några allmänna riktlinjer för stödet. Jag tror ändå att både elev och vårdnadshavare uppskattar liknande initiativ, som visar att skolan vill stöda eleven. Ibland räcker det med ett möte, som i sig, kan ha lugnande effekt. Andra gånger kan det vara aktuellt med flera stödinsatser.

Så glöm inte att kasta ett getöga på straffboken, då och då!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar