torsdag 31 januari 2013

Rektorer har inte tid för IKT

Dag 9 #Blogg100 Rektorer har inte tid för IKT

Undervisningsrådet Anneli Rautiainen har alldeles rätt i att vi inte får mer IKT i skolan genom att fortbilda enstaka lärare. Hon framhåller att hela lärarkollegiet behöver bli en lärande organisation för att IKT skall inta sin plats i skolan. Även i detta kan jag instämma, men jag tror att en utveckling mot en lärande organisation förutsätter att ramarna för rektorernas arbete omstruktureras. Det räcker inte med att man i läroplanerna förtydligar IKT:ns plats i skolan.

För att skolan skall bli en lärande organisation behövs visioner och ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Det pedagogiska ledarskapet är rektors eller biträdande rektors uppgift. Min erfarenhet under de senaste tjugo åren är ändå att båda yrkesgrupperna är överbelastade med andra arbetsuppgifter. Påföljden är den att rektorerna är tvungna att prioritera och då finns det sällan tid kvar för det pedagogiska ledarskapet. För det pedagogiska ledarskapet är tidskrävande.

Jag hoppas därför att man i arbetet med Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen även reflekterar kring hur den nya läroplanen skall implemeteras. Hur man skall stöda rektorerna i deras pedagogiska ledarskap. Att grunderna inte bara blir en fin plan med många högtravande floskler som är svårtolkade. För det lilla jag hunnit bekanta mig med, i de nya grunderna, gjorde mig lite orolig.

Här kan man läsa en internationell jämförelse av bland annat rektorers arbetsuppgifter. De finländska rektorerna har ett bredare ansvar än många av sina kolleger i andra delar av världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar