måndag 28 januari 2013

Att synliggöra lärandet för eleven

Dag 6 #Blogg100 Att synliggöra lärandet för eleven

Idag hittade jag några papper som påminde mig om ITK-dagarna i Aulanko, senaste vår. Jag var där för att delta i en workshop som arrangerades av Fronter Nordic. Det var en intensiv dag med många presentationer och intressanta föreläsare. Det som gjorde största intrycket på mig var två presentationer, en från Sverige och en från Finland, om skolor där man lagt upp läroplansmålen i Fronter. Här kunde elev, vårdnadshavare och lärare ställa upp individuella mål, följa upp elevens lärande, måluppfyllelse och ge respons på utvecklingen. Det hela gav en mycket god bild av elevens lärande.

Jag tror att det här är en ypperlig metod för att få eleverna att ta ansvar för sitt lärande. Det blir som en blogg över det egna lärandet :) där de egna ansträngningarna för framgång i skolarbetet tydligt synliggörs då eleven kontinuerligt utvärderar sitt arbete. Jag hoppas därför att vi i Kyrkslätt kan ta modell av dessa skolor/kommuner, som jag inte minns vilka de var, efter att den pågående revideringen av grunderna för läroplanen för den grundläggande undervisningen är klar. Jag tror att alla parter skulle uppleva arbetssättet som berikande, erfarenheterna som framkom under IKT-dagarna var också positiva.

De modeller som visades på ITK-dagarna var anpassade för äldre elever, från årskurs sju och uppåt. Jag tror ändå, att det går att utveckla enklare modeller även för de yngre eleverna. För jag tror ju att elever får mer motivation för lärande och skolarbete om de har KASAM (känsla av sammanhang) och ser den egna utvecklingen i lärandeprocessen. Skolan behöver därför bli bättre på att synliggöra elevens lärande och utveckling för eleven. En kontinuerlig uppföljning av det egna lärandet skulle säkerligen vara ett steg i rätt riktning.

Ett liknande arbetssätt skulle förstås bidra till ännu mer dokumenteringsarbete för lärarna, som redan är mycket belastade med administrativt arbete. Jag tror ändå att ett mer målinriktat arbete förutsätter andra arbetsmetoder. Lärare som är mer inriktade på handledning, än vad många är idag. Då kanske det också blir lättare att hitta tiden för den kontinuerliga handledningen, än vad det är idag.

Dags för middag och lite mer jobb :) kan inte bara roa mig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar